Back

Maker in Huis: Merel Franx & Jeske de Blauw

Merel Franx werkt op het snijvlak van dans, fysiek theater en installatiekunst. Haar werk wordt geboren vanuit de overtuiging dat alle kennis verscholen ligt in het lichaam, en dat het aan ons is om te leren zo goed mogelijk naar dat lichaam te luisteren, diens behoeftes te (h)erkennen en daarop durven te vertrouwen.

In haar Maker in Huis residentie werkt Merel aan Libido, haar artistiek onderzoek over het vrouwelijk orgasme en hoe de vrouwelijke ervaring ervan ten grondslag kan liggen aan een dramaturgie van een installatie of voorstelling. Dit onderzoek doet zij samen met componiste Jeske de Blauw. Samen brengen ze met het onderzoek Libido een ode aan genot, verbinding en lijfelijkheid en de pogingen deze te bereiken.

In het eerste gedeelte van de residentie, in juni 2022, werkt ze samen met Jeske de Blauw aan de audio installatie “watch out! this is personal” .

Met het artistiek onderzoek Libido zet Merel Franx tijdens haar residentie het vrouwelijk orgasme in het centrum van de aandacht, en ageert daarmee tegen de historische veronachtzaming ervan in de wetenschap en onderzoeken rondom voortplanting, genitaliƫn, seksualiteit en het orgasme.

Deze ongelijke kijk op- en benadering van het mannelijke en het vrouwelijke orgasme staat voor deze jonge maker voor meer dan het seksuele hoogtepunt alleen, maar is een voorbeeld van de nog immer ongelijke behandeling van de vrouw, en de (met name Westerse) overtuiging dat wat (evolutionair)nut heeft meer bestaansrecht heeft dan dat wat genot of verbinding verschaft.

Door in dit project het vrouwelijk orgasme centraal te stellen, wordt er ruimte gemaakt voor onderzoek naar vrouwelijk genot en drift als kracht. En hoe begrippen als nut en noodzaak zich kunnen emanciperen door het te bekijken via de lens van genot, spiritualiteit en kunst.