Back
Evenementen

EVENEMENT · NOWHERE INVITES: TABILI & SEBONSA

Zaterdag 9 juli 2022

15:00 – 20:00

€35,-

De zomer is hier! En om je in de juiste stemming te krijgen, hebben Tabili & Sebonsa de handen ineengeslagen met Nowhere voor een wel heel speciale zomereditie. Op zaterdag 9 juli zullen we bij Nowhere onze vrienden en gemeenschap samenbrengen voor een zomerblokfeest – een buurtfeest dat wordt georganiseerd door de bewoners van een stadsblok of buurt.

Ga met ons mee op onze zomerse ontdekkingsreis. Tabili zal doen waar ze het beste in zijn: de gemeenschap rond de tafel verzamelen, door middel van meerdere tafelspellen en tafelgesprekken, om ​​oprechte conversaties en langdurige verbinding op gang te brengen. Sebonsa is naar de wijngaarden gereisd, heeft de kelders bezocht, en heeft een selectie wijnen samengesteld die graag met je wordt gedeeld. Naast hun zomerse glazen wijn, wordt je vergezeld door onze zorgvuldig samengestelde SEBONSA x TABILI-smashburgers, een uniek eenmalig recept met spannende fermentatie-elementen en seizoensgebonden ingrediënten. Geen blokfeest zonder muziek! We hebben een paar van onze beste vrienden uitgenodigd om een ​​paar hete platen te draaien waar je overdag van kunt genieten. Aan alle goede dingen komt een einde, maar om de herinnering van Tabili & Sebonsa te koesteren en mee naar huis te nemen, verkopen we enkele unieke merchandise-stukken die speciaal zijn gemaakt voor deze gezamenlijke bijeenkomst.

Vergezel ons op 9 juli voor ons zomerblokfeest, om de waardes van oude en nieuwe vrienden en onze gemeenschap te vieren, terwijl je je overgeeft aan heerlijke wijn en eten, onder de zomerzon.

Tabili
Tabili brengt mensen samen rondom de tafel: een plek van verbinding, waar kwetsbaarheid, culturele uitwisseling, kennisvermeerdering, groei en bewustzijn centraal staat. Tabili organiseert diners, bijeenkomsten en evenementen die eten en mensen verbindt rond specifieke thema’s en onderwerpen. Of het nu gaat om ons voedsel, gespreksonderwerpen, tafel discussies, stellingen of andere uitingen; alles wordt zorgvuldig samengesteld om de essentie van de tafel te versterken en te stimuleren, zodat bij Tabili iedereen het gevoel heeft een plek aan tafel te hebben.

Sebonsa
SEBONSA is een Amsterdams collectief dat wijn, eten, cultuur en design samenbrengt. Deze elementen worden verweven door middel van collaboraties of evenementen met als doel: het groeien van een eclectische community vol wijn- en voedselliefhebbers. De focus ligt hierbij expliciet op natuurlijk geproduceerde wijnen.
Ons project − waarvan de naam een fonetische woordspeling is op het Franse ‘C’est Bon Ça’ − werd in 2021 gelanceerd door vier jongens vanuit verschillende achtergronden en disciplines. We voelen dan ook een sterke toewijding om SEBONSA uit te bouwen binnen een volledig open milieu. We vermijden de rigide structuur van de traditionele wijnwereld en bewegen ons voort met de ‘Bon vivant’ filosofie: alles wat de zintuigen prikkelt, past in ons straatje.

Summer is here! And to help you set the mood right, Tabili & Sebonsa have teamed up together with Nowhere for a very special summer edition. On Saturday, July 9th at Nowhere, we will bring our friends and community together for a summer block party – an outdoor public party put on by the residents of a city block or neighbourhood.

Come join us on our journey of summer discovery. Tabili will be doing what they do best – gathering the community around the table, through multiple table sharing games and table talk sessions, to spark heart-felt conversation and long-lasting connection. Sebonsa has traveled to the vineyards, visited the cellars, and put together a selection of wines that will be gladly shared with you. Alongside their summery glasses of wine, you will be accompanied by our carefully curated SEBONSA x TABILI smash-burgers, a unique one-off recipe with exciting fermentation elements and seasonal ingredients.

No block-party without music! We’ve invited a few of our closest friends to spin some hot records for you to enjoy during the day. All good things come to an end, but for you to cherish and take the memory of Tabili & Sebonsa home, we will be selling some unique merchandise pieces made especially for this collaborative gathering.

Join us on July 9th for our summer block party to celebrate the value of old and new friends and community, whilst indulging in delicious wine and food, under the summer sun.

Tabili
Tabili brings back the table: a place of human gathering, nourishment, connection, openness, vulnerability, cultural exchange, knowledge enhancement, growth, and awareness. Tabili aims to reunite people with the symbolic meaning of the table, the meal, and gathering around the table. We organize and host dinners, gatherings, and events that connect food, people, and the table around specific themes and topics. Whether it’s our food, conversational topics, research zines, table talks, question cards, rituals, or other exhibitions—all are carefully curated to enhance and stimulate the essence of the table, so that at Tabili, everyone feels like they have a seat at the table.

Sebonsa
SEBONSA is an Amsterdam-based collective bringing together wine, food, culture, and design – with a critical emphasis on natural and low-intervention wines. We collaborate or host events that intertwine the above elements with the following purpose: To grow an eclectic community of fine wine & food lovers.
Our project − from which the name is a phonetic wordplay on the French saying ‘C’est Bon Ça’ − got kick-started by four guys from various backgrounds and disciplines. We feel a strong shared commitment to building an open environment; this helps us avoid the rigid structure known within the traditional wine world. Working with natural wine already sets the tone. The philosophy and people around it embody what we stand for.