Back

Maker in Huis: NAT Collectief

Noémie (Franse spoken word artiest), Ari (Italiaanse antropoloog en allround creative) en Tamika (Nederlandse fotograaf) raakten bevriend na een ontmoeting bij de queer skate club achter het Eye Museum in Amsterdam Noord, en hadden onlangs een idee voor een project over queer joy in de 50+ LGBTQ+ gemeenschap in Amsterdam.

NAT Collectief

Ari, Noémie en Tamika willen met hun tentoonstelling ‘Growing out of Stereotypes’ delen dat queer joy geen leeftijdsgrens kent. De verbinding tussen taal en beeld speelt een grote rol in hun werk. Hoe kunnen ze door beeld, taal en illustratie een oudere generatie queer personen samenbrengen en verbinding creëren? Thema’s binnen dit project zijn: queerness, kwetsbaarheid, vrijheid, community en verbinding, omdat ze zelf hier dagelijks mee bezig zijn.

Tijdens Maker in Huis willen Ari, Noémie en Tamika onderzoek doen naar de de manieren waarop oudere queer mensen verbinding vinden en deze ook creëren door middel van workshops. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: Hoe vind je vandaag de dag queer joy? Ben je nog steeds verbonden met de queer gemeenschap? Heb je daar behoefte aan? Hoe vinden oudere queer mensen vreugde met zoveel verantwoordelijkheden? De urgentie komt vanuit het vaak pessimistische beeld dat in de media geschetst wordt over queer ouderen. Zij willen daarom het idee van queer joy op alle leeftijden verkennen en de euforie van coming out.

Noémie (French spoken word artist), Ari (Italian anthropologist and all-round creative) and Tamika (Dutch photographer) became friends after meeting at the queer skate club behind the Eye Museum in Amsterdam Noord, and recently had an idea for a project on queer joy in the 50+ LGBTQ+ community in Amsterdam.

NAT Collective

Ari, Noémie and Tamika want to share with their exhibition ‘Growing Out of Stereotypes’ that queer joy has no age limit. The connection between language and image plays a big role in their work. How can they bring together and connect an older generation of queer persons through image, language and illustration? Themes within this project are: queerness, vulnerability, freedom, community and connection because they are working on these issues themselves on a daily basis.

During Maker in Huis, Ari, Noémie and Tamika want to research the ways older queer people find connections within the queer community and create connections through workshops. Questions that will be asked are: How do you find queer joy today? Are you still connected to the queer community? Do you have a need for it? How do older queer people find joy with so many responsibilities? The urgency comes from the often pessimistic image depicted in the media about queer older people. They therefore want to explore the idea of queer joy at all ages and the euphoria of coming out.