Back

Maker in Huis: Peeled Collective

Componist: Aura Bouw

Peeled Collective is een dans theater collectief bestaande uit twee performers; Emma Hanekroot en Emma Versluys.
Als collectief staan zij voor kwetsbaarheid en een belofte om het nooit beter te weten dan de mensen om hen heen. Peeled Collective zoekt graag de grenzen op van wat dans kan zijn en flirt bij voorkeur met een breed scala aan verschillende kunstdisciplines.
Ze experimenteren graag met taal, beweging en beeld. De verbinding tussen taal en dans is een grote fascinatie voor hen en is essentieel in hun werk. Hoe kunnen deze samengebracht worden en tot een publiek spreken. Hoe kunnen er door die verbinding nieuwe vormen van theater ontstaan?
Specifiek focust Peeled Collective zich op thema’s als verlies, identiteit, queerness, feminisme en gelijkheid. Deze thema’s staan voor hen centraal in hun persoonlijke leven en zien ze constant terugkeren in de wereld om hen heen. Door deze onderwerpen op een speelse wijze te benaderen, proberen ze de wereld om hen heen behapbaar en begrijpelijk te maken.

Yellow days, yellow haze (working title)

“Een kind zonder ouders alleen in een veld vol gapende gaten, bebloede doeken in een straat, een grote vlag met een kleine man ervoor, een eindeloze woordenstroom, excuses naar duizenden jonge mensen zonder huis, een ijsmuur in de zee, rottende plantages, de beelden stuiven voorbij. Ze maken geluid, dringen binnen, verlaten het scherm en razen door.”

In deze residentie gaan we met Peeled Collective een fysiek onderzoek aan naar de relatie tussen stilte, verandering en beweging. De afgelopen twee jaar bevonden we ons in een wereld waar nieuwe ervaringen opdoen werd tegengehouden, gevaarlijk of zelfs illegaal was. Toen de wereld zich om ons heen sloot, gingen we op zoek naar ervaringen binnen en buiten onszelf. De noodzaak naar ontwikkeling en ervaringen werd voor ons uitvergroot. Tegelijkertijd werd ons duidelijk dat er een grote behoefte aan stilte en ruimte is. Ruimte voor ademhalen en stil staan bij alles wat er op ons afkomt. Deze contradictie in noden riep bij ons veel vragen op: Waarom is het belangrijk om te voelen dat verandering plaatsvindt? Waarom is stilstaan in een wereld die stil lijkt te staan geen optie? Vanwaar komt de noodzaak verandering mee te maken? Wat is er nodig om echt stil te kunnen staan en hoe neem je de controle over veranderingen die plaatsvinden? Deze vragen zullen leidend zijn in ons onderzoek bij Nowhere.