Back

Peeled Collective

Peeled Collective is een interdisciplinair dans theater collectief bestaande uit twee performers; Emma Hanekroot en Emma Versluys. Als collectief staan zij voor kwetsbaarheid en een belofte om het nooit beter te weten dan de mensen om hen heen. Peeled Collective zoekt graag de grenzen op van wat dans kan zijn en flirt bij voorkeur met een breed scala aan verschillende kunstdisciplines. Ze experimenteren graag met taal, beweging en beeld. De verbinding tussen taal en dans is een grote fascinatie voor hen en is essentieel in hun werk. Hoe kunnen deze samengebracht worden en tot een publiek spreken? Hoe kunnen er door die verbinding nieuwe vormen van theater ontstaan? Specifiek focust Peeled Collective zich op thema’s als verlies, identiteit, queerness, feminisme en gelijkheid. Deze thema’s staan voor hen centraal in hun persoonlijke leven en zien ze constant terugkeren in de wereld om hen heen. Door deze onderwerpen op een speelse wijze te benaderen, proberen ze de wereld om hen heen behapbaar en begrijpelijk te maken.

Yellow days, yellow haze

“You know, for a long time, I felt the urge of running away. Not the kind of running away where you pack a bag, start walking and no one knows where you are. But the kind of running away, that gives you a chance at a new life. However at the moment, I don’t feel this urge too much.”

Tijdens de residentie is Peeled Collective een onderzoek gestart naar de relatie tussen stilte, verandering en beweging. De urgentie om dit onderzoek aan te gaan is ontstaan vanuit een bewustwording die beide makers deelden; er is een noodzaak naar verandering die even sterk aanwezig is als de noodzaak naar stilte. Deze contradictie is als een constante aanwezig in het leven van beide makers en heeft het onderzoek bij Nowhere geleidt. Peeled Collective onderzocht vragen als; Vanwaar komt de noodzaak verandering mee te maken? Waarom is stilte voor hen moeilijk te vinden? Hoe vinden ze controle over veranderingen die plaatsvinden? Hoe kunnen ze stilte creëren en daarin verandering ervaren? Hoe filteren ze prikkels om zo controle te krijgen over verandering?

Peeled is dit onderzoek gestart vanuit de zintuigen, vooral aanraking en gehoor kwamen vaak terug. Vanuit het delen van ervaringen met elkaar en het ontleden van hun eigen gevoel rondom stilte en verandering, ontstonden er bewegingskwaliteiten, teksten en beelden. Aan het eind van de residentie heeft Peeled een resultaat van het onderzoek gedeeld met andere makers en artiesten. Hieruit is een gesprek ontstaan over hoe stilte, verandering en beweging terug kwamen in de voorstelling en het leven van hun publiek.

Peeled Collective werkte in november 2022 verder aan Yellow days, yellow haze bij Makershuis Tilburg.