Nowhere

WORKSHOPS

€25 / 23&24 oktober / 12:00 – 16:00

€25 / 4 donderdagen / 19:45-21:45 / start 3 oktober

€25 / 4 woensdagen / 19:00-21:00 / start 25 september

€25 / 4 dinsdagen / 19:00-21:00 / start 24 september

€25 / 4 donderdagen / 19:00-21:00 / start 5 september

€5 per les / elke woensdag / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00

€5 per les / elke maandag / 18:00-19:30 / 19:30-20:30 / 20:30-22:00

€5 per les / elke dinsdag / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 

€2 per les / elke dinsdag / 19:00-20:00 / 20:00-21:00 / 21:00-22:00