Back

Privacyverklaring

NOWHERE verwerkt persoonsgegevens van leden, freelancers en bezoekers. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe we dat doen en wat je rechten zijn.

Onze contactgegevens
NOWHERE
Madurastraat 90
1094GS Amsterdam
+31 (0)20 463 6912
info@nowhere.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
NOWHERE verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt. Bovendien verwerken we niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk.

Wanneer je lid wordt van NOWHERE hebben wij de volgende gegevens van je nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer. Daarnaast hebben we je bankgegevens nodig wanneer je een studio huurt, of je inschrijft voor een workshop of andere activiteit.
Van freelancers bewaren we de volgende gegevens om contact op te kunnen nemen: naam, portfolio, mailadres en telefoonnummer. Sluiten we een overeenkomst met je af, dan hebben we ook je adresgegevens nodig.
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen, dan hebben we je naam en mailadres nodig.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Zeg je je lidmaatschap op, of wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan verwijderen we de gegevens die we van je hebben. Zijn er gegevens in onze financiële administratie opgenomen, omdat je een studio hebt gehuurd, aan een activiteit hebt deelgenomen o.i.d., dan zijn wij wettelijk verplicht om die gegevens 7 jaar te bewaren. De bijbehorende contactgegevens bewaren we maximaal 2 jaar.

Wettelijke grond voor de verwerking
De gegevens van leden en freelancers worden door ons verwerkt voor het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, heb je ons toestemming gegeven door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?
Partijen waarmee wij persoonsgegevens delen zijn IT-leveranciers, online betaaldiensten en een marketingplatform. Wij delen uitsluitend gegevens wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst, een betaaltransactie, of voor het versturen van een nieuwsbrief.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van marketingplatform Mailchimp. Mailchimp is buiten de EU gevestigd, maar is aangesloten bij het Data Privacy Framework op basis waarvan de verwerking is toegestaan.

Welke rechten heb je?
Je hebt het recht op inzage, wijziging en verwijdering van je gegevens die aan ons zijn verstrekt, conform de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je gebruik maken van één van deze rechten, of heb je vragen over deze privacyverklaring, dan kun je een mail sturen aan info@nowhere.nl.
Heb je een klacht over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Ook dan kun je ons een mail sturen of een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.